403 học sinh, sinh viên xuất sắc phía Nam nhận học bổng Vallet

403 học sinh, sinh viên xuất sắc phía Nam nhận học bổng Vallet

Trao học bổng Vallet cho học sinh giỏi các tỉnh phía nam

Trao học bổng Vallet cho học sinh giỏi các tỉnh phía nam

Trao 179 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

Trao 179 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

Trao 179 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

Trao 179 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

Trao học bổng Vallet cho sinh viên, học sinh ưu tú ba tỉnh Bắc Trung Bộ

Trao học bổng Vallet cho sinh viên, học sinh ưu tú ba tỉnh Bắc Trung Bộ

Trao 144 suất Học bổng Vallet tặng học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An

Trao 144 suất Học bổng Vallet tặng học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An

Năm 2018 trao tặng 2.200 suất học bổng Vallet trị giá 25 tỷ đồng

Năm 2018 trao tặng 2.200 suất học bổng Vallet trị giá 25 tỷ đồng

Trao học bổng Vallet cho gần 500 học sinh THPT phía bắc

Trao học bổng Vallet cho gần 500 học sinh THPT phía bắc

Trao học bổng Vallet cho 500 học sinh xuất sắc

Trao học bổng Vallet cho 500 học sinh xuất sắc

Trao học bổng Vallet 2018 cho 500 học sinh xuất sắc

Trao học bổng Vallet 2018 cho 500 học sinh xuất sắc

Trao học bổng Vallet cho 500 học sinh ưu tú

Trao học bổng Vallet cho 500 học sinh ưu tú

Trao 500 suất học bổng Vallet đến HSSV ưu tú phía Bắc

Trao 500 suất học bổng Vallet đến HSSV ưu tú phía Bắc

500 học sinh ưu tú được nhận học bổng Vallet

500 học sinh ưu tú được nhận học bổng Vallet