Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên - lao động

Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên - lao động

Hoạt động kỷ niệm cần sát cơ sở, phù hợp từng đối tượng đoàn viên

Hoạt động kỷ niệm cần sát cơ sở, phù hợp từng đối tượng đoàn viên

Tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo'

Tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo'

Thi cán bộ nữ công giỏi

Thi cán bộ nữ công giỏi

Tổ chức Trung thu, trao học bổng cho con CNVC-LĐ

Tổ chức Trung thu, trao học bổng cho con CNVC-LĐ

Trao 191 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh

Trao 191 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh

Khích lệ học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Khích lệ học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh: Động viên con đoàn viên khó khăn đến trường

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh: Động viên con đoàn viên khó khăn đến trường

Hơn 31 tỉ đồng chăm lo cho con CNVC-LĐ trong dịp hè

Hơn 31 tỉ đồng chăm lo cho con CNVC-LĐ trong dịp hè

Trao gần 1.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân khó khăn

Trao gần 1.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân khó khăn

Hơn 7,5 tỉ đồng chăm lo cho CNVC-LĐ

Hơn 7,5 tỉ đồng chăm lo cho CNVC-LĐ

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC-LĐ khó khăn

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC-LĐ khó khăn

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh của LĐLĐ TPHCM: Món quà nghĩa tình cho năm học mới

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh của LĐLĐ TPHCM: Món quà nghĩa tình cho năm học mới

Hơn 140 suất học bổng dành cho con em công nhân vượt khó

Hơn 140 suất học bổng dành cho con em công nhân vượt khó

Hơn 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc'

Trao 140 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh tặng con công nhân, viên chức, lao động

Trao 140 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh tặng con công nhân, viên chức, lao động

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh: Chắp cánh tương lai cho trẻ em nghèo

Học bổng Nguyễn Đức Cảnh: Chắp cánh tương lai cho trẻ em nghèo

Trao 140 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho HS, SV nghèo

Trao 140 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho HS, SV nghèo