Nhật Bản cấp 63 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ cho Việt Nam

Nhật Bản cấp 63 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ cho Việt Nam

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) dự kiến tiếp nhận tối đa 60 học viên...