Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào

Giám đốc Học viện Tư pháp Việt Nam tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào

Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức chức và người lao động năm 2018

Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức chức và người lao động năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, đào tạo cán bộ tư pháp

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, đào tạo cán bộ tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đến thăm và làm việc tại Học viện Tư pháp Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đến thăm và làm việc tại Học viện Tư pháp Việt Nam

Học viện Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Học viện Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Khai giảng Lớp Đào tạo nghề công chứng cho cán bộ, giảng viên CHDCND Lào

Khai giảng Lớp Đào tạo nghề công chứng cho cán bộ, giảng viên CHDCND Lào

Việt Nam, Lào phấn đấu giải quyết vấn đề di dân tự do và kết hôn không giá thú trong năm 2019

Việt Nam, Lào phấn đấu giải quyết vấn đề di dân tự do và kết hôn không giá thú trong năm 2019