Mai chiếu thủy 'thế độc' siêu đắt bán Tết... khóa chặt vì sợ trộm

Mai chiếu thủy 'thế độc' siêu đắt bán Tết... khóa chặt vì sợ trộm

Ba chậu cây mai chiếu thủy hàng chục năm tuổi do một chủ vườn ở miền Nam vận chuyển ra bày bán tại Festival...
Những cây thuốc trị bệnh tim mạch

Những cây thuốc trị bệnh tim mạch

Cây độc: Huỳnh anh được trồng khắp nơi nhưng không phải ai cũng biết nó chứa chất kịch độc

Cây độc: Huỳnh anh được trồng khắp nơi nhưng không phải ai cũng biết nó chứa chất kịch độc

Cây độc: Trúc đào trồng làm cảnh, đừng quên toàn thân cây chứa chất độc chết người

Cây độc: Trúc đào trồng làm cảnh, đừng quên toàn thân cây chứa chất độc chết người

Cây độc: Trẻ con rất thích hoa thông thiên nhưng nó chứa chất độc chết người

Cây độc: Trẻ con rất thích hoa thông thiên nhưng nó chứa chất độc chết người

Cây mức trị lỵ amip

Cây mức trị lỵ amip

Cây lá giang chữa được nhiều bệnh

Cây lá giang chữa được nhiều bệnh

Những loài hoa độc dị 'sợ chẳng dám gần'

Những loài hoa độc dị 'sợ chẳng dám gần'