Lần theo dấu vết của 11 công ty 'ma'... buôn hóa đơn

Lần theo dấu vết của 11 công ty 'ma'... buôn hóa đơn

Bắt 2 nữ quái trong đường dây mua bán hóa đơn 'khủng'

Bắt 2 nữ quái trong đường dây mua bán hóa đơn 'khủng'

Mánh khóe bán hóa đơn trục lợi của nữ giám đốc 11 cty ma ở Lâm Đồng

Mánh khóe bán hóa đơn trục lợi của nữ giám đốc 11 cty ma ở Lâm Đồng

Lâm Đồng: Lập hàng loạt công ty 'ma' để mua bán hóa đơn

Lâm Đồng: Lập hàng loạt công ty 'ma' để mua bán hóa đơn

Hai phụ nữ lập 11 công ty để mua bán hóa đơn

Hai phụ nữ lập 11 công ty để mua bán hóa đơn

Nữ giám đốc thành lập 11 'công ty ma' để mua bán hóa đơn

Nữ giám đốc thành lập 11 'công ty ma' để mua bán hóa đơn

Thành lập 11 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Thành lập 11 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng