Lật lại câu hỏi về thủy tổ loài rồng

Lật lại câu hỏi về thủy tổ loài rồng

Thế giới cổ đại truyền cho nhau nỗi khiếp sợ về một loài sinh vật to lớn, sức mạnh phi thường, thở ra lửa...