Danh sách 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Danh sách 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa mới bầu 15 người vào Ban Thường vụ, bầu 1 Bí thư và 3 Phó Bí thư...
5 tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

5 tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Hàng loạt cán bộ chủ chốt được điều động, bổ nhiệm tại Hà Giang

Hàng loạt cán bộ chủ chốt được điều động, bổ nhiệm tại Hà Giang

Hà Giang kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt

Hà Giang kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt

Hà Giang, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Giang, Lạng Sơn bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hà Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Nhân sự mới Hải Dương, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Hà Giang, Lạng Sơn

Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các đảng viên có con được nâng điểm giải trình