Hà Tĩnh gặp khó khi triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động

Hà Tĩnh gặp khó khi triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động hải quan

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động hải quan

Chạy thử nghiệm VASSCM tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Chạy thử nghiệm VASSCM tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Đa dạng hóa thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Đa dạng hóa thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Quảng Ninh: 39 doanh nghiệp sẵn sàng triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động

Quảng Ninh: 39 doanh nghiệp sẵn sàng triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động

Bình Dương triển khai quản lý hải quan tự động

Bình Dương triển khai quản lý hải quan tự động

Hải quan Hà Tĩnh sẵn sàng triển khai VASSCM tại 3 doanh nghiệp

Hải quan Hà Tĩnh sẵn sàng triển khai VASSCM tại 3 doanh nghiệp

Hiện đại hóa công tác quản lý cảng biển Quảng Ninh

Hiện đại hóa công tác quản lý cảng biển Quảng Ninh

TP.HCM triển khai hệ thống hải quan tự động

TP.HCM triển khai hệ thống hải quan tự động

Cục Hải quan TP HCM triển khai hệ thống hải quan tự động cho doanh nghiệp

Cục Hải quan TP HCM triển khai hệ thống hải quan tự động cho doanh nghiệp

Hệ thống hải quan tự động, chống gian lận tại cảng biển

Hệ thống hải quan tự động, chống gian lận tại cảng biển

Thời gian làm thủ tục tại hải quan TP.HCM sẽ giảm còn một nửa

Thời gian làm thủ tục tại hải quan TP.HCM sẽ giảm còn một nửa

Cục Hải quan TP.HCM tăng cường triển khai quản lý hải quan tự động

Cục Hải quan TP.HCM tăng cường triển khai quản lý hải quan tự động

TP HCM chính thức vận hành hải quan tự động

TP HCM chính thức vận hành hải quan tự động

Công bố hệ thống quản lý và giám sát hải quan tự động tại cảng Cái Lân

Công bố hệ thống quản lý và giám sát hải quan tự động tại cảng Cái Lân