Liên minh châu Âu đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEM

Liên minh châu Âu đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEM

Hải quan Việt Nam đề xuất 2 sáng kiến trong Hội nghị ASEM lần thứ 13

Hải quan Việt Nam đề xuất 2 sáng kiến trong Hội nghị ASEM lần thứ 13

Những hình ảnh từ Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Những hình ảnh từ Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Hải quan Việt Nam đề xuất 2 sáng kiến trong Kế hoạch hành động Hải quan ASEM giai đoạn 2020- 2021

Hải quan Việt Nam đề xuất 2 sáng kiến trong Kế hoạch hành động Hải quan ASEM giai đoạn 2020- 2021

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp xã giao Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp xã giao Tổng cục trưởng Hải quan Tây Ban Nha

ASEM 13: Cơ hội để kết nối đối tác hải quan toàn cầu

ASEM 13: Cơ hội để kết nối đối tác hải quan toàn cầu

Khai mạc trọng thể Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Khai mạc trọng thể Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Tăng cường hợp tác hải quan Á - Âu giải quyết thách thức mới

Tăng cường hợp tác hải quan Á - Âu giải quyết thách thức mới

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn hợp tác Á-Âu lần thứ 13

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn hợp tác Á-Âu lần thứ 13

Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Đăng cai ASEM 13- khẳng định sự hợp tác, tuân thủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan

Đăng cai ASEM 13- khẳng định sự hợp tác, tuân thủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan

Chủ động ngăn hàng giả, hàng nhái và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong ASEM

Chủ động ngăn hàng giả, hàng nhái và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong ASEM

Hải quan ASEM-13: Nâng tầm hải quan Việt Nam

Hải quan ASEM-13: Nâng tầm hải quan Việt Nam