Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Biên phòng

Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Biên phòng

Ngày 4/9, tại lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng Hải quan và Biên phòng, đại diện hai bên khẳng định...