Cán bộ chiến sĩ mang nước ngọt đến với miền Tây

Cán bộ chiến sĩ mang nước ngọt đến với miền Tây

Những chuyến hải trình vận chuyển nước ngọt đến với nhân dân miền Tây trong mùa hạn mặn năm nay của cán bộ,...
Dòng nước nghĩa tình!

Dòng nước nghĩa tình!

Tàu Hải quân chở nước ngọt xuyên đêm để cấp cho dân Bến Tre

Tàu Hải quân chở nước ngọt xuyên đêm để cấp cho dân Bến Tre

Mùa xuân của 'lính nhà giàn'

Mùa xuân của 'lính nhà giàn'

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân cung cấp nước ngọt giúp nhân dân vùng nhiễm mặn tỉnh Bến Tre

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân cung cấp nước ngọt giúp nhân dân vùng nhiễm mặn tỉnh Bến Tre

Đón Tết giữa trùng khơi

Đón Tết giữa trùng khơi

Trao tặng báo xuân cho chiến sĩ Hải quân và hộ nghèo

Học Bác gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tặng ngư dân Côn Đảo 500 lá cờ Tổ quốc

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Vùng 2 Hải quân

Hải quân Vùng 2 đang lai dắt tàu cá Bạc Liêu vào bờ