DOJI mua dự án của TTC Land?

DOJI mua dự án của TTC Land?

Sau TTC Land, Tập đoàn Doji sẽ là chủ mới của dự án Trung tâm thương mại Hải Phòng Plaza?

Sau TTC Land, Tập đoàn Doji sẽ là chủ mới của dự án Trung tâm thương mại Hải Phòng Plaza?

DOJI mua lại dự án Hải Phòng Plaza từ TTC Land

DOJI mua lại dự án Hải Phòng Plaza từ TTC Land

Đổi chủ, dự án Hải Phòng Plaza có 'đổi vận'?

Đổi chủ, dự án Hải Phòng Plaza có 'đổi vận'?

TTC Land muốn bán 70% vốn của Thương Mại Hải Phòng Plaza

TTC Land muốn bán 70% vốn của Thương Mại Hải Phòng Plaza

TTC Land (SCR) muốn bán 70% vốn tại Thương mại Hải Phòng Plaza

TTC Land (SCR) muốn bán 70% vốn tại Thương mại Hải Phòng Plaza

Vì sao TTC Land 'buông' dự án Hải Phòng Plaza sau 1 năm thâu tóm?

Vì sao TTC Land 'buông' dự án Hải Phòng Plaza sau 1 năm thâu tóm?