TTC Land tiếp tục tăng cường nhân sự cấp cao

TTC Land tiếp tục tăng cường nhân sự cấp cao

Kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2018 diễn ra ngày 23/4/2019, TTC Land đã có rất nhiều 'động thái' chứng minh...
Vì sao TTC Land bán tiếp gần 3 triệu cổ phần tại Kho bãi Bình Tây?

Vì sao TTC Land bán tiếp gần 3 triệu cổ phần tại Kho bãi Bình Tây?

'Bóng' DOJI trong thương vụ TTC Land mua dự án chết

'Bóng' DOJI trong thương vụ TTC Land mua dự án chết

DOJI mua dự án của TTC Land?

DOJI mua dự án của TTC Land?

Sau TTC Land, Tập đoàn Doji sẽ là chủ mới của dự án Trung tâm thương mại Hải Phòng Plaza?

Sau TTC Land, Tập đoàn Doji sẽ là chủ mới của dự án Trung tâm thương mại Hải Phòng Plaza?

DOJI mua lại dự án Hải Phòng Plaza từ TTC Land

DOJI mua lại dự án Hải Phòng Plaza từ TTC Land

Đổi chủ, dự án Hải Phòng Plaza có 'đổi vận'?

Đổi chủ, dự án Hải Phòng Plaza có 'đổi vận'?

TTC Land (SCR) muốn bán 70% vốn tại Thương mại Hải Phòng Plaza

TTC Land (SCR) muốn bán 70% vốn tại Thương mại Hải Phòng Plaza

Vì sao TTC Land 'buông' dự án Hải Phòng Plaza sau 1 năm thâu tóm?

Vì sao TTC Land 'buông' dự án Hải Phòng Plaza sau 1 năm thâu tóm?