Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng -2019

Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng -2019

Hàng vạn người tham gia Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Hàng vạn người tham gia Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Thủ tướng dự đêm hội 'Hải Phòng - Điểm đến thành công'

Thủ tướng dự đêm hội 'Hải Phòng - Điểm đến thành công'

Hình ảnh Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Hình ảnh Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Phố phường Hải Phòng đặc kín người đêm hội Hoa phượng đỏ

Phố phường Hải Phòng đặc kín người đêm hội Hoa phượng đỏ

Rực sáng đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Rực sáng đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Hải Phòng phải trở thành trung tâm logicstics lớn nhất miền Bắc

Hải Phòng phải trở thành trung tâm logicstics lớn nhất miền Bắc

Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Thúc đẩy công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019

Thúc đẩy công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2019