Dự án của Tập đoàn Hạ Long bị UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi

Dự án của Tập đoàn Hạ Long bị UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi

Chậm tiến độ 5 năm, dự án hơn 66.000 tỷ đồng của Tập đoàn Hạ Long bị thu hồi

Chậm tiến độ 5 năm, dự án hơn 66.000 tỷ đồng của Tập đoàn Hạ Long bị thu hồi

Thu hồi 'siêu dự án' của Tập đoàn Hạ Long

Thu hồi 'siêu dự án' của Tập đoàn Hạ Long

Tập đoàn Hạ Long bị thu hồi dự án

Tập đoàn Hạ Long bị thu hồi dự án

'Siêu dự án' rộng 4.690m2 của Tập đoàn Hạ Long bị thu hồi

'Siêu dự án' rộng 4.690m2 của Tập đoàn Hạ Long bị thu hồi

Chậm triển khai, nhiều lần không thực hiện đúng cam kết, HABIN bị Quảng Ninh thu hồi dự án Hải Hà Plaza

Chậm triển khai, nhiều lần không thực hiện đúng cam kết, HABIN bị Quảng Ninh thu hồi dự án Hải Hà Plaza

Chậm triển khai, nhiều lần không thực hiện đúng cam kết, HABIN bị Quảng Ninh thu hồi dự án Hải Hà Plaza

Chậm triển khai, nhiều lần không thực hiện đúng cam kết, HABIN bị Quảng Ninh thu hồi dự án Hải Hà Plaza