Vượt sóng dữ cứu sống 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị chìm giữa biển

Vượt sóng dữ cứu sống 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị chìm giữa biển

Tàu chở hàng có nguy cơ chìm trên biển, 11 thuyền viên cầu cứu

Tàu chở hàng có nguy cơ chìm trên biển, 11 thuyền viên cầu cứu

Cứu sống 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 gặp nạn trên biển

Cứu sống 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 gặp nạn trên biển

Cứu sống 11 thuyền viên gặp nạn trên biển trong điều kiện thời tiết xấu

Cứu sống 11 thuyền viên gặp nạn trên biển trong điều kiện thời tiết xấu

Tàu chở gạch gặp nạn trên biển, 1 thuyền viên hoảng loạn nhảy xuống biển

Tàu chở gạch gặp nạn trên biển, 1 thuyền viên hoảng loạn nhảy xuống biển

Cứu hộ 11 thuyền viên tàu hàng bị chìm do áp thấp nhiệt đới

Cứu hộ 11 thuyền viên tàu hàng bị chìm do áp thấp nhiệt đới

Cứu hộ thành công 11 thuyền viên trên tàu Hải Hà 38

Cứu hộ thành công 11 thuyền viên trên tàu Hải Hà 38

11 thuyền viên gặp nạn trên biển may mắn được cứu

11 thuyền viên gặp nạn trên biển may mắn được cứu

Cứu sống toàn bộ 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị chìm trong điều kiện thời tiết ảnh hưởng ATNĐ

Cứu sống toàn bộ 11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 bị chìm trong điều kiện thời tiết ảnh hưởng ATNĐ

Cứu 11 thuyền viên trên tàu sắp lật

Cứu 11 thuyền viên trên tàu sắp lật