'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ cuối): Tiếc cho 1 con người tài hoa

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ cuối): Tiếc cho 1 con người tài hoa

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 4): Lời cuối của Năm Cam với Hải 'bánh'

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 4): Lời cuối của Năm Cam với Hải 'bánh'

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 3): Sự bội tín của Năm Cam

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 3): Sự bội tín của Năm Cam

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 2): Bị Dung 'Hà' 'ép' lật đổ Năm Cam?

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 2): Bị Dung 'Hà' 'ép' lật đổ Năm Cam?

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 1): Không thể hoàn lương vì Dung 'Hà'

'Ông trùm' giang hồ Hải 'bánh' (Kỳ 1): Không thể hoàn lương vì Dung 'Hà'

Năm Cam (Kỳ cuối): Những dòng nhật ký cuối cùng của Hải 'bánh'

Năm Cam (Kỳ cuối): Những dòng nhật ký cuối cùng của Hải 'bánh'

Năm Cam (Kỳ 41): Gặp xong, Hải 'bánh' tiễn Năm Cam ra pháp trường

Năm Cam (Kỳ 41): Gặp xong, Hải 'bánh' tiễn Năm Cam ra pháp trường

Năm Cam (Kỳ 39): Hải 'bánh' 'bật mí' sự thật tố bản chất hèn hạ của Năm Cam

Năm Cam (Kỳ 39): Hải 'bánh' 'bật mí' sự thật tố bản chất hèn hạ của Năm Cam

Năm Cam (Kỳ 29): Bị ông trùm bỏ rơi, Hải 'bánh' sa lưới

Năm Cam (Kỳ 29): Bị ông trùm bỏ rơi, Hải 'bánh' sa lưới

Hải 'Bánh' thổ lộ: Đời giang hồ chỉ phục riêng Khánh 'Trắng'

Hải 'Bánh' thổ lộ: Đời giang hồ chỉ phục riêng Khánh 'Trắng'

Chuyện chưa kể về những 'bóng hồng' đi qua cuộc đời trùm giang hồ Hải 'bánh'

Chuyện chưa kể về những 'bóng hồng' đi qua cuộc đời trùm giang hồ Hải 'bánh'

Bí mật cuộc gặp cuối cùng Hải 'bánh' đưa tiễn Năm Cam ra pháp trường

Bí mật cuộc gặp cuối cùng Hải 'bánh' đưa tiễn Năm Cam ra pháp trường