Sâu nặng ân tình trên từng tuyến biển

Sâu nặng ân tình trên từng tuyến biển

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Cảnh sát biển vượt sóng dữ cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Cảnh sát biển vượt sóng dữ cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Tiếp cận tàu cá, cứu hộ ngư dân trong điều kiện sóng to gió lớn

Tiếp cận tàu cá, cứu hộ ngư dân trong điều kiện sóng to gió lớn

Vùng Cảnh sát biển 1 cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển

Thuyền viên tàu chìm ở biển Hà Tĩnh kể lại giây phút cận kề 'tử thần'

Bộ đội Biên phòng Nghệ An chúc Tết Cảnh sát biển và Hải quân Vùng 1