Sân chơi tài năng cho trẻ từ 5 – 15 tuổi

Sân chơi tài năng cho trẻ từ 5 – 15 tuổi

Ngày 23/2, Trường Quốc tế TIS (TP.HCM) đã chính thức giới thiệu chương trình tìm kiếm tài năng nghệ thuật...