Đưa gạo chất lượng cao vào thị trường nội địa

Đưa gạo chất lượng cao vào thị trường nội địa

Đẩy mạnh quảng bá 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười'

Đẩy mạnh quảng bá 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười'

Sản phẩm gạo Đồng Tháp ra mắt người tiêu dùng Thủ đô

Sản phẩm gạo Đồng Tháp ra mắt người tiêu dùng Thủ đô

Gạo 'ba không' Đồng Tháp Mười chính thức có mặt tại Thủ đô

Gạo 'ba không' Đồng Tháp Mười chính thức có mặt tại Thủ đô

Lễ giới thiệu 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười'

Lễ giới thiệu 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười'

Hapro đưa 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười' tới người dân Thủ đô

Hapro đưa 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười' tới người dân Thủ đô

Hapro đưa 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười' ra thị trường phía Bắc

Hapro đưa 'Hạt ngọc Đồng Tháp Mười' ra thị trường phía Bắc

Hapro đưa 'Hạt Ngọc Đồng Tháp Mười' đến với người dân Thủ đô

Hapro đưa 'Hạt Ngọc Đồng Tháp Mười' đến với người dân Thủ đô