48 cây Pơ mu lớn tại huyện Krông Bông Đắk Lắk bị đốn hạ

48 cây Pơ mu lớn tại huyện Krông Bông Đắk Lắk bị đốn hạ

Kiểm lâm lý giải tự ý cắt gỗ của người dân

Kiểm lâm lý giải tự ý cắt gỗ của người dân

Kiểm lâm xin thỏa thuận sau khi 'chặt khúc' gỗ nghi trái phép

Kiểm lâm xin thỏa thuận sau khi 'chặt khúc' gỗ nghi trái phép

Tự ý cắt gỗ tang vật, Kiểm lâm phải xin thỏa thuận sửa sai!

Tự ý cắt gỗ tang vật, Kiểm lâm phải xin thỏa thuận sửa sai!

Xác minh cây 'quái thú' thứ 3: Hồ sơ một đằng, khai thác một nẻo

Xác minh cây 'quái thú' thứ 3: Hồ sơ một đằng, khai thác một nẻo

Vụ cây 'quái thú': Đưa chủ cây về Đắk Lắk xác định nguồn gốc cây thứ 3

Vụ cây 'quái thú': Đưa chủ cây về Đắk Lắk xác định nguồn gốc cây thứ 3

Đã xác định được nguồn gốc cây 'khủng' còn lại bị bắt ở Huế

Đã xác định được nguồn gốc cây 'khủng' còn lại bị bắt ở Huế

Vụ cây 'quái thú': Làm rõ phó chủ tịch xã ký bừa

Vụ cây 'quái thú': Làm rõ phó chủ tịch xã ký bừa