Tuyến đường hơn 500 tỷ đồng dang dở, lâm tặc ngang nhiên chở gỗ lậu

Tuyến đường hơn 500 tỷ đồng dang dở, lâm tặc ngang nhiên chở gỗ lậu

Cách chức đội trưởng bảo vệ rừng để lâm tặc chặt 24 cây gỗ

Cách chức đội trưởng bảo vệ rừng để lâm tặc chặt 24 cây gỗ

Kỷ luật cách chức đội trưởng đội bảo vệ để rừng bị chặt phá

Kỷ luật cách chức đội trưởng đội bảo vệ để rừng bị chặt phá

Cách chức Đội trưởng Bảo vệ rừng để lâm tặc lộng hành

Cách chức Đội trưởng Bảo vệ rừng để lâm tặc lộng hành

Nhiều cán bộ bị kỷ luật do rừng phòng hộ bị lâm tặc 'xẻ thịt'

Nhiều cán bộ bị kỷ luật do rừng phòng hộ bị lâm tặc 'xẻ thịt'

Thừa Thiên Huế: Rừng phòng hộ Phú Lộc 'chảy máu' nghiêm trọng

Thừa Thiên Huế: Rừng phòng hộ Phú Lộc 'chảy máu' nghiêm trọng

Vụ lâm tặc 'xẻ thịt' rừng phòng hộ A Lưới: Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo làm rõ

Vụ lâm tặc 'xẻ thịt' rừng phòng hộ A Lưới: Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo làm rõ

Khẩn trương điều tra vụ phá rừng đầu nguồn ở huyện A Lưới

Khẩn trương điều tra vụ phá rừng đầu nguồn ở huyện A Lưới

Đình chỉ đội trưởng, điều chuyển nhân viên vì để xảy ra phá rừng ở Huế

Đình chỉ đội trưởng, điều chuyển nhân viên vì để xảy ra phá rừng ở Huế

Lâm tặc 'xẻ thịt' rừng phòng hộ ở Huế: Đình chỉ đội trưởng bảo vệ rừng

Lâm tặc 'xẻ thịt' rừng phòng hộ ở Huế: Đình chỉ đội trưởng bảo vệ rừng

Khẩn trương điều tra vụ phá rừng phòng hộ A Lưới

Khẩn trương điều tra vụ phá rừng phòng hộ A Lưới

Thừa Thiên Huế: Lâm tặc 'xẻ thịt', rừng phòng hộ A Lưới 'chảy máu' nghiêm trọng

Thừa Thiên Huế: Lâm tặc 'xẻ thịt', rừng phòng hộ A Lưới 'chảy máu' nghiêm trọng

Truy trách nhiệm vụ phá rừng phòng hộ A Lưới

Truy trách nhiệm vụ phá rừng phòng hộ A Lưới

Điều tra làm rõ trách nhiệm vụ rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá

Điều tra làm rõ trách nhiệm vụ rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá

Truy trách nhiệm vụ phá rừng quy mô lớn ở A Lưới

Truy trách nhiệm vụ phá rừng quy mô lớn ở A Lưới