'Hạnh phúc của tập thể chính là của cá nhân tôi'

'Hạnh phúc của tập thể chính là của cá nhân tôi'

Hạnh phúc là được sẻ chia

Hạnh phúc là được sẻ chia

Hà Nội: Cụ ông ủng hộ hơn 2 tỷ đồng làm nông thôn mới

Hà Nội: Cụ ông ủng hộ hơn 2 tỷ đồng làm nông thôn mới

Nguồn lực tạo chuyển biến

Nguồn lực tạo chuyển biến

Cựu binh ủng hộ 1,8 tỉ đồng 'hồi sinh' ao tù

Cựu binh ủng hộ 1,8 tỉ đồng 'hồi sinh' ao tù

Người cựu chiến binh hiến 2,4 tỷ đồng làm đẹp cho quê hương

Người cựu chiến binh hiến 2,4 tỷ đồng làm đẹp cho quê hương

Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng: Đổi thay nhờ nguồn vốn xã hội hóa

Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng: Đổi thay nhờ nguồn vốn xã hội hóa

Lan tỏa từ những điển hình

Lan tỏa từ những điển hình

Nể phục cựu chiến binh bỏ ra gần 2 tỷ hồi sinh 'ao tù'

Nể phục cựu chiến binh bỏ ra gần 2 tỷ hồi sinh 'ao tù'

Ngọn cỏ cuộc đời

Ngọn cỏ cuộc đời