Kiểm tra ba lô thanh niên đang ăn 'cơm bụi', phát hiện 20 bánh heroin

Kiểm tra ba lô thanh niên đang ăn 'cơm bụi', phát hiện 20 bánh heroin

Vác ba lô chứa 20 bánh heroin vào quán cơm

Vác ba lô chứa 20 bánh heroin vào quán cơm

Nam thanh niên người Mông khoác hai balo ma túy vào quán cơm

Nam thanh niên người Mông khoác hai balo ma túy vào quán cơm

Vận chuyển 20 bánh hê-rô-in

Khoác ba lô chứa 20 bánh heroin từ Thanh Hóa sang Yên Bái tiêu thụ

Khoác ba lô chứa 20 bánh heroin từ Thanh Hóa sang Yên Bái tiêu thụ

Bắt 18kg ma túy đá được hóa lỏng

Bắt 18kg ma túy đá được hóa lỏng

Yên Bái: Bắt thanh niên vận chuyển 20 bánh heroin trong quán cơm

Mang 2 ba lô chứa 20 bánh heroin vào quán cơm, đang ngồi ăn thì bị bắt

Kiểm tra thanh niên ngồi trong quán cơm, phát hiện 20 bánh heroin

Yên Bái bắt quả tang đối tượng tàng trữ vận chuyển 20 bánh heroin

Yên Bái bắt đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép 20 bánh heroin

Bị bắt vì vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Thanh Hóa lên Yên Bái