Cải tổ nội các Nhật Bản: 13 người lần đầu được bổ nhiệm làm bộ trưởng

Cải tổ nội các Nhật Bản: 13 người lần đầu được bổ nhiệm làm bộ trưởng

Trong số các vị trí thay đổi, đáng chú ý, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng...