Quảng Ninh đẩy mạnh ngoại giao văn hóa

Quảng Ninh đẩy mạnh ngoại giao văn hóa

Chiến lược ngoại giao văn hóa của Việt Nam đến năm 2020 được xác định 'Việc triển khai các hoạt động văn...
Khai mạc Gala xiếc ba miền 2020 tại Quảng Ninh

Khai mạc Gala xiếc ba miền 2020 tại Quảng Ninh

'Gala Xiếc ba miền 2020' diễn ra tại Quảng Ninh

'Gala Xiếc ba miền 2020' diễn ra tại Quảng Ninh

Bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới tại Hạ Long, Quảng Ninh

Bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới tại Hạ Long, Quảng Ninh

Đêm gala bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Đêm gala bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Sôi động diễu hành nghệ thuật xiếc đường phố

Sôi động diễu hành nghệ thuật xiếc đường phố

Khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP Quảng Ninh

Khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP Quảng Ninh

Sự kiện tuần này

Sự kiện tuần này

Tổ chức lễ hội nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam: Hướng thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Tổ chức lễ hội nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam: Hướng thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nhiều hoạt động đặc sắc quanh Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Nhiều hoạt động đặc sắc quanh Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Lần đầu tiên Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Xiếc Thế giới

Lần đầu tiên Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Xiếc Thế giới

Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019 diễn ra ở Hạ Long

Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019 diễn ra ở Hạ Long

Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Từ 11 đến 17/11, diễn ra Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019