Bầu Đức muốn giữ quyền tự quyết tại HAGL Agrico

Bầu Đức muốn giữ quyền tự quyết tại HAGL Agrico

HAGL Group mua lại cổ đông lớn của HAGL Agrico

HAGL Group mua lại cổ đông lớn của HAGL Agrico

Hoàng Anh Gia Lai thâu tóm một doanh nghiệp gần 2.500 tỷ để trừ nợ

Hoàng Anh Gia Lai thâu tóm một doanh nghiệp gần 2.500 tỷ để trừ nợ

Thương vụ nghìn tỷ HAG mua Hưng Thắng Lợi: Liệu đã 'về một nhà' từ trước?

Thương vụ nghìn tỷ HAG mua Hưng Thắng Lợi: Liệu đã 'về một nhà' từ trước?

Doanh nghiệp nào 'bán mình' cho bầu Đức để trừ nợ?

Doanh nghiệp nào 'bán mình' cho bầu Đức để trừ nợ?

Công ty bầu Đức mua 98% vốn một doanh nghiệp khác để trừ nợ

Công ty bầu Đức mua 98% vốn một doanh nghiệp khác để trừ nợ

Hoàng Anh Gia Lai sẽ sở hữu 98% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai sẽ sở hữu 98% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Bầu Đức nhận gán nợ gần 2.500 tỷ bằng dự án nông nghiệp tại Lào

Bầu Đức nhận gán nợ gần 2.500 tỷ bằng dự án nông nghiệp tại Lào