Phát hiện cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật đã hết hạn sử dụng

Phát hiện cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật đã hết hạn sử dụng

Phát hiện một cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật hết hạn sử dụng

Phát hiện một cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật hết hạn sử dụng

Phát hiện một cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật hết hạn sử dụng

Phát hiện một cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật hết hạn sử dụng

Thịt heo hết hạn sử dụng được bày bán trong siêu thị Meat Farm ở TP.HCM

Thịt heo hết hạn sử dụng được bày bán trong siêu thị Meat Farm ở TP.HCM

TP.HCM: Phát hiện hơn trăm ký thịt heo hết đát trong siêu thị

TP.HCM: Phát hiện hơn trăm ký thịt heo hết đát trong siêu thị

Phát hiện cơ sở bán hơn trăm ký thịt heo quá 'đát'

Phát hiện cơ sở bán hơn trăm ký thịt heo quá 'đát'

Phát hiện cơ sở bán hơn trăm ký thịt heo quá hạn sử dụng

Phát hiện cơ sở bán hơn trăm ký thịt heo quá hạn sử dụng