Sửa đổi quy định về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng

Sửa đổi quy định về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII

Dự thảo Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông sẽ được trình Chính phủ tháng 5/2018 ​

Dự thảo Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông sẽ được trình Chính phủ tháng 5/2018 ​

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đoàn công tác PEMSEA

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đoàn công tác PEMSEA

Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường ​

Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường ​

Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHTN và M​T

Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHTN và M​T

Việt Nam – Singapore: Sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường và tài nguyên nước

Việt Nam – Singapore: Sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường và tài nguyên nước

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tiếp ông Kazuo Takemoto, nguyên Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tiếp ông Kazuo Takemoto, nguyên Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản

Nam nữ sống thử, khai man tạm trú bị xử lý thế nào?

Nam nữ sống thử, khai man tạm trú bị xử lý thế nào?