Triển khai xây dựng hai Quy hoạch biển quan trọng

Triển khai xây dựng hai Quy hoạch biển quan trọng

WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình SP-RCC trong giai đoạn tới

WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình SP-RCC trong giai đoạn tới

Hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu

Tăng cường liên kết giữa các vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường

Tăng cường liên kết giữa các vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường

Đề xuất thành lập Tổ công tác xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết về công tác phòng, chống thiên tai

Đề xuất thành lập Tổ công tác xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết về công tác phòng, chống thiên tai

Tổng thống Cộng hòa quốc đảo Marshall: Sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa 48 quốc gia dễ bị tổn thương vì BĐKH

Tổng thống Cộng hòa quốc đảo Marshall: Sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa 48 quốc gia dễ bị tổn thương vì BĐKH

Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường

Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường

Đề xuất sự kiện bên lề về rác thải đại dương trong khuôn khổ GEF 6

Đề xuất sự kiện bên lề về rác thải đại dương trong khuôn khổ GEF 6

Sửa đổi quy định về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng

Sửa đổi quy định về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII

Dự thảo Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông sẽ được trình Chính phủ tháng 5/2018 ​

Dự thảo Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông sẽ được trình Chính phủ tháng 5/2018 ​

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đoàn công tác PEMSEA

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp và làm việc với Đoàn công tác PEMSEA

Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường ​

Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về chính sách tài nguyên môi trường ​

Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHTN và M​T

Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐHTN và M​T