Quảng Trị: Năm 2021, trên 20 dự án điện gió sẽ đi vào vận hành

Quảng Trị: Năm 2021, trên 20 dự án điện gió sẽ đi vào vận hành

Có khoảng 22 dự án điện gió đang triển khai tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, với tổng công suất gần 1.000MW dự...
Huy động thêm 3.500 tỷ đồng, Gelex dự chi những gì?

Huy động thêm 3.500 tỷ đồng, Gelex dự chi những gì?

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) dự kiến phát hành 293 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) dự kiến phát hành 293 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Vi phạm về thuế, Công ty tổng thầu SCI bị phạt và truy thu gần 1,3 tỷ đồng

Vi phạm về thuế, Công ty tổng thầu SCI bị phạt và truy thu gần 1,3 tỷ đồng

Công ty tổng thầu SCI bị phạt và truy thu thuế gần 1,3 tỷ đồng

Công ty tổng thầu SCI bị phạt và truy thu thuế gần 1,3 tỷ đồng

GELEX phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo

GELEX phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo

Đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn tại Quảng Trị

Đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn tại Quảng Trị

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án kinh tế lớn

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án kinh tế lớn

Đốc thúc tiến độ thực hiện các dự án nhà máy điện gió tại Quảng Trị

Đốc thúc tiến độ thực hiện các dự án nhà máy điện gió tại Quảng Trị

Khởi công nhiều dự án năng lượng tái tạo

Khởi công nhiều dự án năng lượng tái tạo

Quảng Trị khởi công xây dựng hai nhà máy điện gió

Quảng Trị khởi công xây dựng hai nhà máy điện gió