Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng hơn 12.000 ha cây trồng vụ đông

Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng hơn 12.000 ha cây trồng vụ đông

'Cú hích' lớn cho sản xuất cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh

'Cú hích' lớn cho sản xuất cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh

Chủ động nước tưới, giảm thiểu thiệt hại

Chủ động nước tưới, giảm thiểu thiệt hại

Đồng ruộng xứ Thanh nứt toác vì 'khát nước', nhiều diện tích lúa chết khô

Đồng ruộng xứ Thanh nứt toác vì 'khát nước', nhiều diện tích lúa chết khô

Người trồng bưởi Phúc Trạch 'thiệt đơn, thiệt kép'

Người trồng bưởi Phúc Trạch 'thiệt đơn, thiệt kép'

Người trồng bưởi Phúc Trạch 'thiệt đơn, thiệt kép'

Người trồng bưởi Phúc Trạch 'thiệt đơn, thiệt kép'