Vì lý do này, BB Trần - Hải Triều bị 'réo tên' khi MV Hương Giang 'gây sốt' 17 triệu view

Vì lý do này, BB Trần - Hải Triều bị 'réo tên' khi MV Hương Giang 'gây sốt' 17 triệu view

Các fan của cả Hương Giang lẫn BB Trần - Hải Triều đang chờ đợi một lời hồi đáp cho yêu cầu 'khẩn thiết' này.