Bộ Giao thông vận tải thanh tra đột xuất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bộ Giao thông vận tải thanh tra đột xuất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VEC thanh minh sau phê bình về 'cao tốc 34.000 tỷ đồng'

VEC thanh minh sau phê bình về 'cao tốc 34.000 tỷ đồng'

Hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Yêu cầu nghiêm túc giải trình trách nhiệm

Hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Yêu cầu nghiêm túc giải trình trách nhiệm

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến chất lượng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Xử lý trách nhiệm tổng giám đốc VEC, BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xử lý trách nhiệm tổng giám đốc VEC, BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xử lý trách nhiệm với Tổng giám đốc VEC trong dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Xử lý trách nhiệm với Tổng giám đốc VEC trong dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi