Với 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ: VAMC chưa thể đáp ứng được nhu cầu mua bán nợ thực tế

Với 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ: VAMC chưa thể đáp ứng được nhu cầu mua bán nợ thực tế

Ngân hàng muốn bán 20 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường

Ngân hàng muốn bán 20 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường

Ngân hàng xử lý gần 440 tỷ đồng nợ xấu mỗi ngày

Ngân hàng xử lý gần 440 tỷ đồng nợ xấu mỗi ngày

2 thành viên ban trù bị thành lập VAMC nhận nhiệm vụ mới

2 thành viên ban trù bị thành lập VAMC nhận nhiệm vụ mới

Bức tranh tái cơ cấu ngân hàng: Sáng, tối đan xen

Bức tranh tái cơ cấu ngân hàng: Sáng, tối đan xen

Xử lý nợ xấu có nhiều chuyển biến tích cực

Xử lý nợ xấu có nhiều chuyển biến tích cực

Chủ tịch VAMC: Sẽ còn những Saigon One Tower, Bavico phải xử lý

Chủ tịch VAMC: Sẽ còn những Saigon One Tower, Bavico phải xử lý