Thị ủy Hoàng Mai công bố Quyết định thành lập chi bộ doanh nghiệp thứ 2

Thị ủy Hoàng Mai công bố Quyết định thành lập chi bộ doanh nghiệp thứ 2

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y Bí thư Thị ủy và Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai

Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y Bí thư Thị ủy và Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đắk Lắk và Nghệ An

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đắk Lắk và Nghệ An

Bầu Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai

Bầu Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai

Sở LĐ-TB&XH Nghệ An có Giám đốc mới

Sở LĐ-TB&XH Nghệ An có Giám đốc mới

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày hội Đại đoàn kết ở Phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai

Ngày hội Đại đoàn kết ở Phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai

Tỉnh đoàn khai mạc Ngày hội 'Khi tôi 18'

Tỉnh đoàn khai mạc Ngày hội 'Khi tôi 18'