Nghệ An: Lo lắng về tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng

Nghệ An: Lo lắng về tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng

Khó xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong giải tỏa vi phạm hành lang ATGT

Khó xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong giải tỏa vi phạm hành lang ATGT

HĐND tỉnh cho ý kiến về 2 nội dung giám sát trong năm 2019

HĐND tỉnh cho ý kiến về 2 nội dung giám sát trong năm 2019

Nghệ An: 100% vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ

Nghệ An: 100% vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ

Cần rà soát lại hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh

Cần rà soát lại hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ chất vấn về bất cập, hạn chế trong công tác PCCC

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ chất vấn về bất cập, hạn chế trong công tác PCCC

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu: Chế độ thấp nên khó tìm nguồn công an xã

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu: Chế độ thấp nên khó tìm nguồn công an xã

Quỳnh Long (Quỳnh Lưu): Mức chi trả cho dân quân tự vệ chưa đúng quy định

Quỳnh Long (Quỳnh Lưu): Mức chi trả cho dân quân tự vệ chưa đúng quy định

Nghiêm túc, tránh hình thức trong lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

Nghiêm túc, tránh hình thức trong lấy phiếu tín nhiệm các chức danh