Tham gia tích cực, chất lượng để Quốc hội ban hành những quyết sách đúng đắn và có tính khả thi cao

Tham gia tích cực, chất lượng để Quốc hội ban hành những quyết sách đúng đắn và có tính khả thi cao

Tham gia tích cực, chất lượng để Quốc hội ban hành những quyết sách đúng đắn và có tính khả thi cao
Mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân

Mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của Hà Tĩnh, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân

HĐND tỉnh Nghệ An miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

HĐND tỉnh Nghệ An miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Cống hiến hết mình vì cử tri, vì Nhân dân

Cống hiến hết mình vì cử tri, vì Nhân dân

Tiểu sử 90 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiểu sử 90 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Triệu tập Kỳ họp thứ 21 tổng kết HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Triệu tập Kỳ họp thứ 21 tổng kết HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Phạm Thế Tùng giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Đại tá Phạm Thế Tùng giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí Trần Tiến Hưng được Bộ Chính trị điều động về Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng chí Trần Tiến Hưng được Bộ Chính trị điều động về Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nhân sự mới tuần qua: Lào Cai có tân Phó Bí thư, Hà Tĩnh bầu tân Chủ tịch tỉnh

Nhân sự mới tuần qua: Lào Cai có tân Phó Bí thư, Hà Tĩnh bầu tân Chủ tịch tỉnh

Chân dung ông Võ Trọng Hải - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chân dung ông Võ Trọng Hải - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chân dung tân Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Chân dung tân Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Thông qua danh sách 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông qua danh sách 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nguyên Giám đốc Công an Tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Giám đốc Công an Tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

100% đại biểu bầu đồng chí Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

100% đại biểu bầu đồng chí Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chân dung tân Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Chân dung tân Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Trọng Hải

Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân chủ tịch tỉnh 53 tuổi

Hà Tĩnh có tân chủ tịch tỉnh 53 tuổi

Hà Tĩnh có Tân Chủ tịch UBND Tỉnh

Hà Tĩnh có Tân Chủ tịch UBND Tỉnh

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với ông Trần Tiến Hưng

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với ông Trần Tiến Hưng

Ban Bí thư điều động Giám đốc Công an Nghệ An làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư điều động Giám đốc Công an Nghệ An làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Giám đốc Công an Nghệ An được giới thiệu bầu Chủ tịch Hà Tĩnh

Giám đốc Công an Nghệ An được giới thiệu bầu Chủ tịch Hà Tĩnh

Quá trình công tác của đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quá trình công tác của đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh