Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghĩa Đàn

Tiến hành thận trọng, đúng quy trình sáp nhập xóm, xã

Tiến hành thận trọng, đúng quy trình sáp nhập xóm, xã

Quan tâm giải quyết, trả lời thấu đáo đơn thư, phản ánh của công dân

Quan tâm giải quyết, trả lời thấu đáo đơn thư, phản ánh của công dân

Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

Từ 2015-2017, Nghệ An tinh giản được 1.577 công chức, viên chức

Từ 2015-2017, Nghệ An tinh giản được 1.577 công chức, viên chức

'Bó đũa chọn cột cờ' trong công tác cán bộ

'Bó đũa chọn cột cờ' trong công tác cán bộ

Anh Sơn: Một đơn vị sự nghiệp chỉ có 4 người làm việc

Anh Sơn: Một đơn vị sự nghiệp chỉ có 4 người làm việc

Công khai các chung cư chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Công khai các chung cư chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Thành phố Vinh sẽ sáp nhập một số phường, xã có quy mô nhỏ

Thành phố Vinh sẽ sáp nhập một số phường, xã có quy mô nhỏ

Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện

Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện

Không nên đặt ra chỉ tiêu thành lập HTX cho các địa phương

Không nên đặt ra chỉ tiêu thành lập HTX cho các địa phương

Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã

Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã