Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Tối 2-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Xuân Trung phối hợp với UBND phường Thanh Xuân Trung...
HĐND Hà Nội sẽ kiện toàn công tác nhân sự

HĐND Hà Nội sẽ kiện toàn công tác nhân sự

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đối với ông Đỗ Anh Tuấn

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đối với ông Đỗ Anh Tuấn

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều sở, ngành

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 8 cơ quan

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 8 cơ quan

Chủ tịch TP. Hà Nội bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 5 sở, ngành

Chủ tịch TP. Hà Nội bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 5 sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhân sự mới: 4 giám đốc sở và 1 chánh văn phòng

Hà Nội bổ nhiệm nhân sự mới: 4 giám đốc sở và 1 chánh văn phòng

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc 4 sở

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc 4 sở

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ Sở, ngành

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ Sở, ngành

Thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo sở, ngành

Thành phố Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Hà Nội và TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Nội và TP.HCM bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và 3 lãnh đạo sở tại Hà Nội

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và 3 lãnh đạo sở tại Hà Nội

5 nhân sự mới UBND TP Hà Nội

5 nhân sự mới UBND TP Hà Nội

Hà Nội: Nhiều vị trí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm mới

Hà Nội: Nhiều vị trí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm mới

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp sở

Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp sở

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc Sở và Chánh Văn phòng UBND TP

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc Sở và Chánh Văn phòng UBND TP

Hà Nội có tân Giám đốc Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ

Hà Nội có tân Giám đốc Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ sở, ngành

Chủ tịch Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ sở, ngành

Hà Nội bổ nhiệm 2 nữ Giám đốc Sở: Y tế và Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm 2 nữ Giám đốc Sở: Y tế và Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, VH&TT, Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, VH&TT, Ngoại vụ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Hà Nội có tân Chánh văn phòng UBND TP và Giám đốc 4 sở

Hà Nội có tân Chánh văn phòng UBND TP và Giám đốc 4 sở

Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là ai?

Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là ai?

Tin bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An

Tin bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An

Chân dung tân Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn

Chân dung tân Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Ông Đỗ Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Công bố quyết định của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Bí thư Quận ủy Tây Hồ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư Quận ủy Tây Hồ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư Tây Hồ giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư Tây Hồ giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được phân công công tác để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được phân công công tác để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Nâng chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu ''chạy đua với thời gian'' tìm nguồn lây của bệnh nhân 2.229

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu ''chạy đua với thời gian'' tìm nguồn lây của bệnh nhân 2.229