Ông Nguyễn Bá Thành làm Chủ tịch UBND quận Tân Bình

Ông Nguyễn Bá Thành làm Chủ tịch UBND quận Tân Bình

Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch quận, được phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Tân Bình. Bà Lê Thị...
Ông Nguyễn Bá Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Bình

Ông Nguyễn Bá Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Bình

Ông Nguyễn Bá Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình - TP HCM

Ông Nguyễn Bá Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình - TP HCM

Ông Nguyễn Bá Thành làm Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình

Ông Nguyễn Bá Thành làm Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình

TP.HCM: Ông Trương Tấn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch quận Tân Bình

TP.HCM: Ông Trương Tấn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch quận Tân Bình

Nguyên Phó tổng giám đốc Saigontourist Trương Tấn Sơn làm Phó chủ tịch quận Tân Bình

Nguyên Phó tổng giám đốc Saigontourist Trương Tấn Sơn làm Phó chủ tịch quận Tân Bình

Ông Trương Tấn Sơn làm Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình

Ông Trương Tấn Sơn làm Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Quyết định Nhân sự mới tại TP.HCM

Quyết định Nhân sự mới tại TP.HCM

UBND TP HCM điều động nhiều nhân sự lãnh đạo

UBND TP HCM điều động nhiều nhân sự lãnh đạo

Điều động, phê chuẩn hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM

Điều động, phê chuẩn hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM

TP.HCM phê chuẩn 2 phó chủ tịch quận 1 và Tân Bình

TP.HCM phê chuẩn 2 phó chủ tịch quận 1 và Tân Bình

Chủ tịch UBND quận 10 Trần Xuân Điền nhận công tác tại Thành ủy TPHCM

Chủ tịch UBND quận 10 Trần Xuân Điền nhận công tác tại Thành ủy TPHCM

Ông Lê Hoàng Hà làm Bí thư quận Tân Bình, TP.HCM

Ông Lê Hoàng Hà làm Bí thư quận Tân Bình, TP.HCM