Đảng bộ quận Long Biên: Hoàn thiện hạ tầng đô thị tạo tiền đề phát triển bền vững

Đảng bộ quận Long Biên: Hoàn thiện hạ tầng đô thị tạo tiền đề phát triển bền vững

5 năm nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiếp tục ghi dấu ấn trong quá trình phát triển của quận Long Biên khi các mặt...
Quận Long Biên có Phó Chủ tịch UBND mới

Quận Long Biên có Phó Chủ tịch UBND mới

HĐND các địa phương: Đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn

HĐND các địa phương: Đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quận Long Biên khẳng định việc thực hiện dự án tại phường Long Biên phải theo quy hoạch đã được phê duyệt

Quận Long Biên khẳng định việc thực hiện dự án tại phường Long Biên phải theo quy hoạch đã được phê duyệt

Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị: Thời cơ đã chín muồi

Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị: Thời cơ đã chín muồi

Cộng nhiều lợi ích, bớt những khó khăn

Cộng nhiều lợi ích, bớt những khó khăn

Hà Nội: Phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hà làm Chủ tịch UBND quận Long Biên

Hà Nội: Phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hà làm Chủ tịch UBND quận Long Biên

Đề xuất thành lập Hội Doanh nhân Việt - Nga

Đề xuất thành lập Hội Doanh nhân Việt - Nga