Đà Nẵng bổ nhiệm tân Bí thư Quận ủy Thanh Khê

Đà Nẵng bổ nhiệm tân Bí thư Quận ủy Thanh Khê

Đà Nẵng có Phó chánh Văn phòng Thành ủy mới

Đà Nẵng có Phó chánh Văn phòng Thành ủy mới

Thủ tướng phê chuẩn ông Đặng Việt Dũng trở lại Phó chủ tịch Đà Nẵng

Thủ tướng phê chuẩn ông Đặng Việt Dũng trở lại Phó chủ tịch Đà Nẵng

Bổ nhiệm nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương tuần qua

Bổ nhiệm nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương tuần qua

Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Ông Đặng Việt Dũng làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng

Ông Đặng Việt Dũng làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng điều động nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều chuyển hàng loạt cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều chuyển hàng loạt cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Có Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy mới

Đà Nẵng: Có Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy mới

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt