Thanh Trì: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hoạt động vì lợi ích của Nhân dân

Thanh Trì: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hoạt động vì lợi ích của Nhân dân

Nâng cao chất lượng các phiên giải trình

Nâng cao chất lượng các phiên giải trình

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì

Huyện Thanh Trì có tân Chủ tịch UBND

Huyện Thanh Trì có tân Chủ tịch UBND

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Ông Nguyễn Tiến Cường được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

Hà Nội: Huyện Thanh Trì có tân Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Tiến Cường làm Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

Thanh Trì có tân Chủ tịch HĐND và tân Chủ tịch UBND huyện

Ông Đặng Đức Quỳnh giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

Ông Nguyễn Tiến Cường được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện

Thanh Trì làm rõ việc vì sao nhiều dự án bị chậm tiến độ

Công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ họp HĐND: Lan tỏa kinh nghiệm thành công

Bà Nguyễn Thị Hằng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019

Danh sách dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Hơn 100 diễn viên tham gia Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ năm 2019

UBND huyện Thanh Trì giải trình kết quả triển khai 2 đề án phát triển kinh tế

Làm tốt chức năng quyết định của hội đồng nhân dân

Ấm áp Tết sum vầy 2019