Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự 7 tỉnh, thành

Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự 7 tỉnh, thành

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Điều động Giám đốc sở Khoa học&Công nghệ giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Điều động Giám đốc sở Khoa học&Công nghệ giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Bà Phạm Hải Hoa giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy

Bà Phạm Hải Hoa giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Sẽ giải đáp nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Sẽ giải đáp nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Lan tỏa hiệu quả tích cực từ một hội thi

Lan tỏa hiệu quả tích cực từ một hội thi

Hà Nội: Khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại Phú Xuyên

Hà Nội: Khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại Phú Xuyên