Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND mới

Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND mới

Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm Phó Chủ tịch Kon Tum

Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm Phó Chủ tịch Kon Tum

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Tỉnh Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Tỉnh Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kon Tum có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kon Tum có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới

Kom Tum có Phó Chủ tịch mới