Thủy lợi hơn trăm tỷ tan nát: Cần thêm 60 tỷ đồng để đưa nước vào ruộng

Thủy lợi hơn trăm tỷ tan nát: Cần thêm 60 tỷ đồng để đưa nước vào ruộng

Công trình thủy lợi đầu tư 119 tỷ đồng nhưng nhiều chỗ không lấy được nước do xây kênh thấp, muốn giải...
Loạt sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách ở UBND huyện Chư Sê, Gia Lai

Loạt sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách ở UBND huyện Chư Sê, Gia Lai

Khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê

Khởi tố một chánh văn phòng UBND huyện liên quan lừa đảo

Khởi tố một chánh văn phòng UBND huyện liên quan lừa đảo

Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê bị khởi tố

Chánh văn phòng UBND huyện Chư Sê bị khởi tố

Sai phạm về hồ sơ đất đai, Chánh văn phòng huyện bị khởi tố

Sai phạm về hồ sơ đất đai, Chánh văn phòng huyện bị khởi tố