Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Lào Cai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nữ Chủ tịch HĐND huyện được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Nữ Chủ tịch HĐND huyện được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Lào Cai có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh sinh năm 1975

Lào Cai có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh sinh năm 1975

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long