Giao thông là phải đột phá, đi đầu trong phát triển kinh tế

Giao thông là phải đột phá, đi đầu trong phát triển kinh tế

Hải Phòng: Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Hải Phòng: Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP

Hải Phòng: Họp thống nhất nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND TP khóa XV

Hải Phòng: Họp thống nhất nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND TP khóa XV

Luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư đến từ châu Âu và Mỹ

Luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư đến từ châu Âu và Mỹ

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Thành ủy Hải Phòng

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Thành ủy Hải Phòng

Khai ấn Đức Thánh Trần tại khu di tích Bạch Đằng Giang

Khai ấn Đức Thánh Trần tại khu di tích Bạch Đằng Giang