Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh: Đặt 'mốc' giải quyết dứt điểm đơn thư, vụ việc của công dân

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh: Đặt 'mốc' giải quyết dứt điểm đơn thư, vụ việc của công dân

Phiên tiếp công dân tháng 7/2020 của TP Hà Tĩnh tiếp nhận 8 vụ việc và được Ban Tiếp công dân, các phòng...
Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh: Chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước kiến nghị của công dân

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh: Chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước kiến nghị của công dân

Thành lập tổ, rà soát xử lý vụ việc tồn đọng ở thành phố Hà Tĩnh

Thành lập tổ, rà soát xử lý vụ việc tồn đọng ở thành phố Hà Tĩnh

Tiếp dân '3 trong 1', TP Hà Tĩnh tiếp nhận 61 vụ việc, xử lý dứt điểm 39 vụ việc

Tiếp dân '3 trong 1', TP Hà Tĩnh tiếp nhận 61 vụ việc, xử lý dứt điểm 39 vụ việc

Tâm huyết, trách nhiệm bàn giải pháp, đưa TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm

Tâm huyết, trách nhiệm bàn giải pháp, đưa TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm

TP Hà Tĩnh đạt nhiều dấu ấn cải cách hành chính, đô thị, xây dựng nông thôn mới

TP Hà Tĩnh đạt nhiều dấu ấn cải cách hành chính, đô thị, xây dựng nông thôn mới

Rõ mốc thời gian, huy động sự tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc công dân kiến nghị ở TP Hà Tĩnh

Rõ mốc thời gian, huy động sự tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc công dân kiến nghị ở TP Hà Tĩnh

Phối hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân TP Hà Tĩnh

Phối hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân TP Hà Tĩnh

17 lượt công dân tham gia phiên tiếp '3 trong 1' đầu tiên của TP Hà Tĩnh

17 lượt công dân tham gia phiên tiếp '3 trong 1' đầu tiên của TP Hà Tĩnh

Kỷ luật Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh

Kỷ luật Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh