Hậu Giang, Khánh Hòa, Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hậu Giang, Khánh Hòa, Đồng Tháp bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hậu Giang, Khánh Hòa và Đồng Tháp vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị ở địa...
Tiễn đưa nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tiễn đưa nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Đồng Tháp trao quyết định về công tác cán bộ

Đồng Tháp trao quyết định về công tác cán bộ

Công an Đồng Tháp ra quân cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử

Công an Đồng Tháp ra quân cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử

Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua 28 Nghị quyết định hướng phát triển cho giai đoạn 2021 – 2025

HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua 28 Nghị quyết định hướng phát triển cho giai đoạn 2021 – 2025

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp: Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp: Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa được bầu là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa được bầu là ai?

Chân dung tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa đắc cử

Chân dung tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa đắc cử

Đồng Tháp, Trà Vinh bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp, Trà Vinh bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Nhân sự mới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Sóc Trăng

Nhân sự mới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Sóc Trăng

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp là ai?

Đồng Tháp khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17

Đồng Tháp khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Đồng Tháp có tân Bí thư Tỉnh ủy 42 tuổi

Đồng Tháp có tân Bí thư Tỉnh ủy 42 tuổi

Đồng Tháp có tân Bí thư Tỉnh ủy 42 tuổi

Đồng Tháp có tân Bí thư Tỉnh ủy 42 tuổi

Kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết liên quan đến khai thác khoáng sản

TP.Sa Đéc có tân Chủ tịch UBND thành phố

TP.Sa Đéc có tân Chủ tịch UBND thành phố

Đồng Tháp: GRDP bình quân đầu người đạt trên 54,5 triệu đồng

Đồng Tháp: GRDP bình quân đầu người đạt trên 54,5 triệu đồng

Kỳ họp không giấy

Kỳ họp không giấy

Đồng Tháp: Lần đầu tiên họp HĐND tỉnh 'không giấy'

Đồng Tháp: Lần đầu tiên họp HĐND tỉnh 'không giấy'

Đồng Tháp ứng dụng phần mềm họp HĐND tỉnh đầu tiên

Tập huấn sử dụng phần mềm 'Phòng họp không giấy' cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Tập huấn sử dụng phần mềm 'Phòng họp không giấy' cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức kỳ họp thông qua 14 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức kỳ họp thông qua 14 Nghị quyết quan trọng

Thành lập TP Hồng Ngự

Thành lập TP Hồng Ngự

Gió đang thổi!

Gió đang thổi!